Spänt inför påvens besök på Irland

1:21 min

Påven ska delta i firandet av katolska kyrkans Världsfamiljedag i Dublin där han väntas träffa offer för sexuella övergrepp inom kyrkan.

Ett av många offer i Irland är Darren McGavin, han berättar för CNN om de våldtäkter han utsattes för av en katolsk präst i Dublin. Han var sju år när övergreppen började.

– Han la mig över ett bord, band fast mina händer och fötter över bordet och började våldta mig, säger Darren McGavin.

Under flera årtionden har det kommit anklagelser om att representanter för katolska kyrkan i Irland förgripit sig på barn. Offren kan räknas i tusental, enligt undersökningar som gjorts, men bara ett fåtal förövare har åtalats och dömts.

Påve Franciskus väntas träffa offer för övergrepp, vid sidan av sina offentliga åtaganden under Irlandsbesöket.

Helgens påvebesök på Irland är det första på 39 år. Preventivmedel, aborter och skilsmässor var då förbjudna, likaså homosexualitet. Nära 90 procent av den katolska befolkningen gick i kyrkan och tog del av högmässan varje söndag. I dag är den siffran nere i 40 procent. Lagarna har ändrats och Irlands valde premiärminister, Leo Varadkar, är öppet homosexuell.

I morgon väntas en halv miljon människor till den park i Dublin där påven ska delta i högmässan. Samtidigt förbereds demonstrationer och protester i samband med det irländska påvebesöket.

Den stora frågan är huruvida påven kommer att uttala sig om de övergrepp som begåtts av katolska kyrkans representanter – och vad han i så fall kommer att säga.