Island vill övervaka fiskeflotta med drönare

2:05 min

Närings- och innovationsdepartementet som ansvarar för fiskenäringen lagt fram ett förslag om kraftigt utökad övervakning av fiskeflottan.

Det skulle göra den isländska fiskeriflottan till en av de mest övervakade fiskeflottorna i världen. Jóhann Guðmundsson är chef på departementets fiskeriavdelning.

– I vårt förslag ska det vara en kamera i varje fiskebåt som bedriver yrkesfiske, det spelar ingen roll om den är stor eller liten. Hamnen ska övervakas när du flyttar fångsten, säger han.

I det nya förslaget från närings- och innovationsdepartementet ska det tas krafttag för att motverka alla former av fusk inom fiskenäringen. Förutom kameror på samtliga fiskebåtar ska det också monteras kameror i hamnarna där fisken landas och vid bearbetningsanläggningar. Filmerna ska sparas på en hårddisk och kunna plockas ut av en inspektör vid misstankar om överträdelser.

– Vi har liksom ett system som är mycket vanskligt att övervaka. Vi har kanske mellan 700-900 småbåtar som fiskar och vi kan inte skicka ut en inspektör i varje båt, säger Jóhann Guðmundsson.

Om förslaget blir beviljat kommer tillsynsmyndigheten också få tillstånd att använda sig av drönarövervakning, framförallt för att övervaka det kustnära fisket berättar Jóhann Guðmundsson.

– Man kan skicka en drönare och se om det kastas fisk överbord som kanske är det värsta man kan göra. Om du har en inspektör tar det nästan två dagar att inspektera fisket på en båt, säger han

Näringslivsorganisationen SA är kritiska till förslaget och har i ett remissvar skrivit att de ser en risk med den här omfattande övervakningen.

Den kan komma att bli en modell också för andra tillsynsmyndigheter inom andra näringar, och inom några år skulle islänningar kunna leva i ett övervakningssamhälle som hittills endast existerat i romaner och filmer.

Jóhann Guðmundsson säger att de räknande med en del kritik.

– Det är vissa som ropar 1984, storebror och allt det här. Vi räknade med det, men det är nödvändigt, vi har inte kunnat kontrollera det som vi vill, säger han.