Forskargrupp analyserar valrörelsen

1:42 min

För första gången har nu 80 ledande statsvetare och medieforskare gått samman för att analysera valet och valrörelsen. Oron är stor för att det blir en smutsig upploppssträcka med negativa kampanjer och en förekomst av falska nyheter, enligt bland andra

– I dagens medielandskap finns mycket större utrymme för olika aktörer och då kan vi få en polariserad debatt där det finns utrymme att sprida falska nyheter. En sån mediemiljö där människor kanske inte litar på den information som de får så tror jag att det är viktigt att vi forskare kommer med den här analysen och reflektionen över vad som händer i valrörelsen och valet, säger Kajsa Falasca från Mittuniversitetet, en av de forskare som deltar i projektet som är ett ideellt samarbete.
 
Ju närmare valdagen kommer desto större är mediernas fokus på det poitiska spelet, det vill säga på strategier för att vinna. Och desto mindre är fokus på innehållet i partiernas politik. En trend som blir allt starkare visar mätningar som gjort vid Mittuniversitetet, sedan valet 2002.
 
– Medan väljarna som tar del av medieinnehållet, ju närmare valet kommer ju mer intresserade är de av sakfrågor för många bestämmer sig sista veckan vad de ska rösta på. Människor som tar del av innehåll som fokuserar på det politiska spelet och kanske mer negativt får en mer negativ uppfattning om både politik och enskilda politiker.

Därför behöver forskning få ett större utrymme i samhällsdebatten anser Kajsa Falasca. Att 80 forskare nu samarbetar möjliggör också snabb sammanställning och publicering. Tio dagar efter valet kommer den första analysen ut. Bland annat om hur medierna rapporterade inför valet, hur politikerna agerade, vad man sa i sociala mediekonton och vad som påverkade väljarna när de gick till val. 
 
– Jag hoppas att det här är en modell som kommer att fortsätta kanske inte bara i valrörelser utan även i andra politiska skeden, kriser och så vidare.