Hägglunds och Bofors får gemensam styrelse

Hägglunds och Bofors kommer att få en gemensam styrelse från årsskiftet. Samordningsvinster anges som den största orsaken till att bolagen får en och samma styrelse.

Hägglunds VD Sven Kågewall säger att han inte vill spekulera om detta är början till en sammanslagning mellan bolaget.

Hägglunds har så ont om kontorsytor att man nu beslutat sig för att flytta sina stabsfunktioner och företagsledning till tjänstecentret Arken i centrala Örnsköldsvik.

Sven Kågewall säger att företaget funderar på om man ska bygga ut sina lokaler i Gullänget.