Novus: SD populära hos moderater

3:32 min

En ny mätning från Novus visar att Sverigedemokraterna är mer populära hos moderater än vad centerpartister och kristdemokrater är.

– Det visar att Sverigedemokraterna är fast förankrade till höger i svensk politik. Det visar att de här två partiernas väljare står ganska nära varandra, säger professor i statsvetenskap Henrik Ekengren Oscarsson vid Göteborgs universitet och som leder det svenska valforskningsprogrammet.

– Kommer det ske väljarströmmar som vi har sett att det har hänt under mandatperioden är en god gissning att det kommer att vara mellan de här två partierna, fortsätter han.

Undersökningen visar att banden mellan moderater och sverigedemokrater verkar vara starkare än till centerpartister och kristdemokrater.

26 procent av dem som uppger att Moderaterna är det bästa partiet tycker att Sverigedemokraterna är det näst bästa. Bara Liberalerna är aningen mer populära, 27 procent av moderaterna uppger att de är näst bäst.

Av dem som svarat att Sverigedemokraterna är det bästa partiet uppger 50 procent att Moderaterna är näst bäst. 
 
– Inställningen till Sverigedemokraterna skär som en kniv genom hela alliansen och det är det hela regeringsfrågan handlar om efter valet, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Även om valet av näst bästa parti håller sig inom den egna blockgränsen, finns det ändå några som är mer öppna för blocköverskridande val än andra, säger Liza Pettersson som är opinionsanalytiker på Novus.

– Framförallt gäller det Liberalerna och Centerpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna på andra sidan. Det är de fyra partierna som gillar lite mer över blockgränserna än de andra partierna.
 
När det gäller hur trogna sympatisörer ett parti har, vinner Socialdemokraterna. 86 procent av dem som svarat att Socialdemokraterna är det bästa partiet uppger att de är mycket eller ganska övertygade anhängare av partiet.

Näst mest övertygade väljare är vänsterpartisterna med 84 procent. Därefter kommer de som sympatiserar med Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna.

Att Socialdemokraterna har så hög andel trogna kärnväljare men ändå gått bakåt i opinionen kan delvis förklaras med svårigheten att knyta till sig nya, unga trogna väljare, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

– I Socialdemokraternas fall handlar det mycket om att deras kärnväljare helt enkelt utgår ur valmanskåren. De går och dör helt enkelt, säger Henrik Ekengren Oscarsson.
 
Minst andel övertygade är centerpartisterna, med 32 procent som svarar att de är mycket eller ganska övertygade anhängare. Det är ett parti som har vuxit en hel del i opinionen, inte minst på grund av partiledaren Annie Lööf, säger Liza Pettersson.

– De väljare som gillar Centerpartiet gillar partier åt både höger och vänster och känner sig kanske osäkra på valet med tanke på regeringsfrågan. Här har Centerpartiet en utmaning att behålla de väljare som idag gillar dem mest men som inte är övertygade.