Västervik

Saneringen efter oljeutsläppet snart över

1:38 min

Saneringsarbetet efter lastfartyget Makassar Highways oljeutsläpp i Tjust skärgård är nu inne i slutfasen.

I slutet av juli i år gick fartyget Makassar Highway på grund utanför Loftahammar. Då fartyget läckte olja inleddes saneringsarbetet direkt.

– Från början hade vi målsättningen att vara klara i slutet av augusti. Nu har vi målet att vara klara den första veckan i september, säger Ola Karlsson från Västerviks kommun är saneringsledare.

Arbetet med saneringen har trappats ned den senaste veckan. Nu arbetar 25 personer med att ta upp olja utmed kusten vid Flatvarp i skärgården.