Fordon i fokus när partierna pratar klimat

2:04 min

Vilket är det enskilt viktigaste förslaget för att motverka klimatförändringarna? När riksdagspartierna får svara på detta visar det sig att transportsektorn står i fokus.

Hör mer i Klotets valspecial om klimatet.

Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och enligt Statistiska centralbyrån ökade dessutom utsläppen av växthusgaser från transportsektorn, under 2017 jämfört med året innan.

Och just transporter är också i fokus när riksdagspartierna får frågan om deras enskilt viktigaste förslag för att motverka klimatförändringarna.

Satsningar på tåg i allmänhet och höghastighetståg i synnerhet. En utfasning av fossila bränslen och mer satsningar på laddstationer för elfordon istället.

Det är några av exemplen på hur partierna vill göra just transportsektorn mer klimatvänlig de kommande åren och som alltså anses vara några av de viktigaste åtgärderna, om partierna själva får välja.

Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet, tycker att partierna gör rätt i att fokusera på just transportsektorn.

– Jag håller helt med. För att få bukt på klimatproblemen så måste vi transformera transportsektorn i grunden. Framför allt handlar det om tre sektorer – transport– energi och jordbrukssektorn. Och det är inte fel att börja med just transportsektorn.

Vad krävs för att detta ska gå från vallöften till långsiktiga och hållbara satsningar?

– Laddstationer och höghastighetståg är enstaka satsningar. Det är bra men det som krävs är grundläggande och strategiska satsningar för hela sektorn.