Utbrett tjuvfiske av ål längs Blekinges kuster

0:58 min

Polisen har fått in flera anmälningar om tjuvfiske av ål i Blekinge. Men eftersom ålryssjorna är omärkta, är det svårt att hitta ägarna.

Flera omärkta och otillåtna ålryssjor har hittats längs Torhamnskusten och utanför Sturkö.

Samtliga redskap har nu beslagtagits och lämnats in till polisen för vidare utredning och det har också gjorts anmälningar.
 
Enligt Björn Stührenberg, vid Havs- och vattenmyndigheten, är tjuvfisket ett problem, eftersom ålen är rödlistad och därmed förbjuden att fiska om man inte har särskild licens.

– Hittills i år har vi hittat 122 olagliga ryssjor längs Blekinges kust, säger han.