Assistenterna är livsavgörande för Marcelas familj

1:47 min

Vid sekelskiftet fick fyra av fem personer med funktionshindrade barn assistens – i dag är det tvärtom. En av de som oroar sig över indragen assistens är Marcela Moraga.

Hennes dotter är sex år och behöver tillsyn och vård dygnet runt – hennes utveckling är i nivå med ett barn som är fyra månader.

– Just nu är min partner hemma med en assistent och kan laga mat och ta hand om våra två andra barn också. Assistenten hjälper till med att mata och se till att hon kan leka. Det är livsavgörande för oss, säger Marcela Moraga.