Valläger för personer med intellektuellt funktionshinder

4:52 min
  • Sex av tio personer med intellektuellt funktionshinder röstade inte i valet 2014.
  • Nu ordnas valläger för att fler ska våga och kunna rösta oberoende av sin förälder.
  • Hör reportage av Ekots Teresa Kristoffersson.

För att öka valdeltagandet arrangerar därför föreningen FUB ett valläger. Fredrik Sone är projektledare.
  
 – Vi får besök av politiker, från olika grader av beslutsfattande. Vi kommer också bygga upp en röstningslokal så som den ser ut i verkligheten.

Och på så sätt kan deltagarna träna på att gå bakom den gröna skärmen, lägga valsedeln i kuvert och sin röst i lådan. En viktig del av lägret är också att få möjlighet att prata med politikerna och framföra önskemål, åsikter och politiska förslag. Att bara 6 av 10 röstar är särskilt oroväckande då vardagen för många i målgruppen styrs av myndighetsutövning och politiska beslut, menar Fredrik Sone. Lägret behövs för att uppmuntra till engagemang och politiskt deltagande.

 – Alla farhågor man kan tänkas ha kommer vi att slå hål på och förhoppningsvis känner man sig som en stark samhällsmedborgare när man går till vallokalen.

Alice Lundh Papiernik, en av deltagarna på lägret, röstar för första gången själv i årets val. Hon saknar skolval i särskolan, som en möjlighet att få öva och hon ser stor osäkerhet bland vänner och bekanta.
 
 – Jag tror att många från särskolan som inte röstar och det är svårt att veta vad som finns i riksdag, landsting och kommun. Här får man lära sig det.

Lägret ger också kunskap om de olika partierna. Det kan vara svårt att veta vad partierna står för och det är inte alltid lätt att lita på politikerna.
 
 – Synd att de aldrig kan vara ärliga och om någonting inte går så kan dom ju var ärliga och säga det.

För många i målgruppen är det också viktigt att politiken finns på ett tillgängligt språk. Nästan alla riksdagspartier har lättläst på sin hemsida men lokalt har nästan inga partiorganisationer sin politik på ett lättläst språk tillgängligt för alla. Vallägret är också ett sätt att öppna ögonen för politiker och samhällsaktörer och få dem att ta ansvar i frågan menar Fredrik Sone.
 
 – Partierna, medier, myndigheter att formulera sina ansvarsuppgifter och partiprogram och ideologier så att mottagaren kan förstå.