Säpo: Fler försök att påverka valet

2:13 min

Med lite mer än en vecka kvar till valet säger Säkerhetspolisen att de ser en ökning av antalet aktiviteter som syftar till att påverka förtroendet för valet.

Det kan till exempel handla om elektroniska attacker mot myndigheter eller organisationer kopplade till valet.

– Vi ser ökade aktiviteter jämfört med tidigare valet 2014, och också jämfört med hur det varit tidigare i år. Det kan exempelvis röra sig om aktiviteter på den digitala arenan som elektroniska angrepp, belastningsattacker, automatiserade konton. Vi har också sett när man återger nyheter i internationella medier om förhållanden i Sverige där Sverige sätts i ett perspektiv av att vara ett kaosartat land, säger Linda Escar, biträdande enhetschef hos Säkerhetspolisen .

Enligt Säkerhetspolisen kan det till exempel vara politiska organisationer eller myndigheter kopplade till valet som är målet för de ökade angreppen. Några konkreta exempel eller antal vill Säkerhetspolisen inte ge, och när det gäller vilka som ligger bakom kommer det ta tid att utreda.

– Vi hanterar en mängd aktiviteter och incidenter och att säga vem som ligger bakom varje enskild aktivitet det är ett pussel som vi måste göra tillsammans med andra i vårt underrättelsearbete och den bilden kommer vi nog inte ha klar för oss förrän någonstans efter valet, säger Linda Escar.

I samband med valet har Säkerhetspolisen och flera andra myndigheter en ökad beredskap för att hantera det man kallar påverkansoperationer där ett annat land kan försöka påverka valet och förtroendet för hur det går till.

– Det viktiga i budskapet, förutom att vi ser en ökning av vissa aktiviteter, det är ju att vi inte ser någon omfattande påverkansoperation som inletts. Det är också viktigt för att få en balans i det här, att allting som är avvikande är inte främmande makt och är inte relaterat till att störa förtroendet för valet, avvikelser är ju också en del av normalbilden, säger Linda Escar.

Samtidigt har Säpo beredskap för att det kan ske en upptrappning kommande vecka och att även själva valdagen kan vara ett tillfälle för att försöka påverka, till exempel genom att sprida felaktig information om var och hur man kan rösta.

– Då är det viktigt att man är om sig och kring sig om vem som är avsändare, och då är det ju myndigheterna som ansvarar för valet som sitter inne på den korrekta informationen om hur det ska gå till och det är där man måste söka rätt avsändare på den informationen man behöver, , säger Linda Escar, biträdande enhetschef hos Säkerhetspolisen.