Många barn blir utan assistansersättning

1:51 min

Idag nekas åtta av tio assistansersättning, i jämförelse med 2015, då sex av tio nekades. Det är det framför allt många svårt funktionshindrade barn som drabbas.

Efter två domar i Högsta Förvaltningsdomstolen och skärpta krav från Försäkringskassan beviljas allt färre ansökningar för assistansbidrag. En av dem som nekats är 3-åriga Eija.

– Hennes läkare säger att Eija är ett av de barn i Sverige som är i allra störst behov av assistans, säger Mattias Isaksson.

Mattias är pappa till 3-åriga Eija som är född med en hjärnskada som gör att hon inte kan prata, röra sig eller ens hålla upp huvudet. Enligt hennes läkare har hon en utvecklingsstörning gör att hon har en förmåga som är lägre än ett nyfött barns och hon har behov av ständig tillsyn.

Vid upprepade tillfällen har hon nekats assistansersättning av både Försäkringskassan och Danderyds kommun där de bor. 
 
– Vi har bedömt det här efter den rättspraxis som är utifrån barnsålder och omfattning av behoven, säger Britt-Marie Ekström som är direktör på Socialkontoret i Danderyds kommun.  

Idag nekas åtta av tio assistansersättning, i jämförelse med 2015, då sex av tio nekades. Det beror bland annat på ett par domar i Högsta förvaltningsdomstolen som har gjort att det krävs en psykisk funktionsnedsättning där personen ska vara farlig för sig själva eller andra för att få assistansersättning. 

– Det är ju så med små barn även utan funktionsnedsättning så kräver de ju mycket tid och omsorg från sina föräldrar, säger Birgitta Lindgren, områdeschef på Försäkringskassan.
 
Familjen har nu bestämt att flytta till Boden där de har släkt som kan hjälpa dem och där de hoppas på att kommunen fattar ett annat beslut än det man gjorde i Danderyd.

– Man stramar åt så mycket och man stänger ute så många men alla de här barnen de finns ju fortfarande, det är bara att allt ansvar hamnar hos föräldrarna, säger Mattias Isaksson.