Färre äldre får hjälp av äldreomsorgen

1:34 min

Allt färre äldre får ta del av äldreomsorgen. Andelen äldre över 80 år som har hemtjänst eller som bor på ett äldreboende har minskat.

Utvecklingen är problematisk, säger Marta Szebehely, professor och expert på äldreomsorg på Stockholms Universitet. 

– Totalt sett är det färre som får hjälp, men framför allt är det färre som får omfattande hjälp. Så mycket hjälp som man får på ett äldreboende kan man i princip inte få från hemtjänsten.

2001 hade 39 procent av de äldsta antingen boende eller hemtjänst. Förra året hade det sjunkit till 34 procent, enligt siffror från forskningscentrat Äldrecentrum och Socialstyrelsen.
Totalt sett är det alltså en lägre andel av 80-plussarna som får hjälp från samhället nu än det var i början av 2000-talet.

Antalet platser på äldreboenden har minskat kraftigt, och tanken var att de äldre istället skulle få vård hemma av hemtjänsten, men så har det inte blivit fullt ut. Visserligen är det fler som får hemtjänst nu än tidigare, men det motsvarar inte minskningen av boendeplatser.

Förklaringen är inte att de äldre på senare år blivit friskare så att de inte behöver lika mycket hjälp, enligt Marta Szebehely. I stället handlar det om pengar säger hon.

– Pengarna till äldreomsorgen har inte hållit jämna steg med antalet äldre i befolkningen sedan 1990. De sista två åren har det varit en uppgång, då har pengarna till äldreomsorgen ökat, men fram tills dess har pengarna inte hängt med.

När kommunerna prioriterar riskerar äldres behov att hamna mellan stolarna, för äldreomsorgen har inte ett lika starkt lagstöd som till exempel barnomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning.

– Man har helt enkelt inte prioriterat de äldre, säger Marta Szebehely.

För många är insatserna från äldreomsorgen helt nödvändiga.
En som inte skulle kunna vara utan hjälp från hemtjänsten är Gunnbritt Hals i Uppsala.

– Jag skulle aldrig klara mig utan dem. De måste kunna precis allting, och de som har jobbat länge är så duktiga!