Faktiskt

Båda har rätt - men de talar om olika saker

1:28 min

M och S har delat två snarlika tabeller i sociala medier som visar att pensionärerna får mest pengar med det egna partiets förslag. Båda har rätt om sina skattesänkningar, men S berättar också om sin pensionshöjning som inte finns med i M:s tabell.

Påstående 1:

"Moderaterna sänker skatten för alla pensionärer"

- På Moderaternas officiella Facebook-sida den 23 augusti 2018 

Påstående 2:

"Bättre pensioner för alla"

- På Socialdemokraternas officiella Facebook-sida den 27 augusti 2018

Betyg: Helt sant 

Moderaternas bild

Moderaternas tabell som de delade den 23 augusti på Facebook visar att alla pensionärer kommer att få skattesänkningar med deras politik, från knappt 3 000 kronor till knappt 10 000 kronor per år beroende på inkomst.

Moderaternas bild visar också att de flesta pensionärer får 0 kronor mer med Socialdemokraternas politik. Bara pensionärer som har över 19 000 kronor i pension per månad får mer pengar efter skatt med S-politik enligt Moderaternas bild. 

text som beskriver bilden
KÄLLA: Moderaterna

 

Socialdemokraternas bild

Den 27 augusti, alltså några dagar efter att Moderaterna publicerat sin bild, delade Socialdemokraterna en snarlik tabell på sin Facebook-sida, men med andra siffror.

De moderata skattesänkningarna är desamma som i Moderaternas bild. Men här kan man också läsa att med Socialdemokraternas politik får alla med pensioner mellan 14 000 och 17 000 kronor i månaden 5 000 kronor mer per år efter skatt. De med 19 000 kronor i pension får nära 7 000 kronor mer per år.

text som beskriver bilden
KÄLLA: Socialdemokraterna

Varför olika siffror?

Tittar man noga på Socialdemokraternas tabell ser man att det står ”skattesänkning och pensionshöjning” som rubrik över kolumnen med det årliga tillskottet till pensionärerna medan Moderaternas rubrik är ”skattesänkning”.

Socialdemokraterna räknar alltså samman sin skattesänkning för de med höga pensioner och pensionshöjningen för de med lägre pensioner. Moderaternas tabell visar alltså bara partiernas skattesänkningar.

Socialdemokraternas biträdande kommunikationschef Juan-Pablo Roa berättar varför de valde att göra en egen version av Moderaternas tabell och inkludera pensionshöjningen.

– Vi tyckte inte att Moderaternas tabell gav en rättvisande bild. Att bara visa skattesänkningar är att bara visa halva bilden, därför gjorde vi en korrekt tabell som visar hela bilden, säger Juan-Pablo Roa. 

Höjda pensioner

Det var den 1 maj i år som Socialdemokraterna presenterade ett förslag om att höja pensionerna för vissa pensionärer. För de med 14 000 – 17 000 kronor i månaden handlar det om 600 kronor mer i månaden, eller cirka 5 000 kronor per år efter skatt. Tillägget trappas upp från 9 000 i allmän inkomstpension och trappas av till 17 000 kronor.

Socialdemokraterna vill också ändra bostadstillägget så att det inte automatiskt sänks när pensionen höjs. Förslaget beräknas kosta 4 miljarder kronor per år. 

I Moderaternas tabell finns den här höjningen alltså inte med. Ekot frågar Moderaternas chefsekonom Jesper Ahlgren varför de inte redovisat förslaget.

– Därför att det inte finns något färdigt förslag än, det är en fråga som Pensionsgruppen ska ta ställning till. Vi har inte fått se några detaljer. Men det är ett intressant förslag, säger Jesper Ahlgren.

Det stämmer att den blocköverskridande Pensionsgruppen måste godkänna Socialdemokraternas pensionshöjning för att den ska bli verklighet. För att kunna ändra något i pensionssystemet utan att bryta pensionsöverenskommelsen krävs att samtliga sex partier i pensionsgruppen (S, MP, M, C, KD, L) står bakom förändringen.

Förslaget att höja pensionerna med 600 kronor i månaden har kritiserats av bland andra Liberalernas representant i Pensionsgruppen, Mats Persson, som tycker att det är orättvist och underminerar tanken med pensionssystemen att det man betalar in när man arbetar direkt ska påverka hur mycket man får ut i pension. 

Men Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson har sagt till Ekot att hon är öppen för att se över Socialdemokraternas förslag om höjda pensioner. 

Går vidare utan Pensionsgruppen

I sitt förslag från första maj i år skriver Socialdemokraterna att om de inte får igenom pensionshöjningen i Pensionsgruppen så vill de istället sänka skatten för att uppnå samma effekt för gruppen. Enligt vad partiet skriver spelar det alltså ingen roll om de andra partierna stödjer förslaget eller inte.

"Pensionärsskatt"

När Alliansregeringen satt vid makten sänkte de skatten för arbetsinkomster med fem jobbskatteavdrag. Sedan dess har bland andra pensionärer betalat procentuellt högre skatt än arbetstagare.

I olika etapper har Alliansregeringen och den nuvarande regeringen sänkt skatten på pensioner under 19 000 kronor i månaden. Regeringen har också aviserat att de vill gå vidare och sänka skatten för de med pensioner över 19 000 kronor i månaden under kommande mandatperiod, för att helt ta bort skillnaden mellan skatt på jobb och skatt på pension. Även Moderaterna vill ta bort den skillnad som finns kvar mellan skatt på arbete och pension.

Socialdemokraterna och Moderaterna är alltså överens om att sänka skatten för de pensionärer som idag betalar högre skatt än arbetstagare (de med pensioner över 19000). Den skattesänkningen beräknas kosta 8,5 miljarder kronor under mandatperioden och ska vara fullt genomförd 2020. 

M vill sänka skatten mer

Moderaterna vill dessutom sänka skatten ytterligare. I sin vårbudgetmotion presenterade de ett jobbskatteavdrag på 22 miljarder kronor som de vill genomföra under nästa mandatperiod. Den 6 juni meddelade de att skatten denna gång ska sänkas lika mycket på pensioner som på arbete från början.

Med Moderaternas pensionärsskattesänkningar kommer pensionärerna att få mellan knappt 3000 och knappt 10 000 kronor lägre skatt per år beroende på inkomstnivå.

De här skattesänkningarna vill Moderaterna inleda 2019 och slutföra 2022. De beräknas kosta 6,9 miljarder under mandatperioden. 

Övriga förslag

Sedan tidigare har den blocköverskridande Pensionsgruppen enats om att höja pensionerna för de med allra lägst pensioner. Enligt det utredningsförslag som ligger ska garantipensionen och taket i bostadstillägget höjas, vilket betyder upp till 1 300 kronor per månad för de med lägst pensioner.

Socialdemokraterna har sagt att de under mandatperioden vill öka inbetalningarna till pensionssystemet. Detta skulle ge högre pension på sikt men inte påverka dagens pensionärer. 

Slutsats

Båda partiernas tabeller är korrekta, men de visar två olika saker. Moderaternas tabell visar bara skattesänkningar medan Socialdemokraternas även visar förslaget om höjda pensioner. 

Fler pensionärers ekonomi skulle förbättras av Socialdemokraternas pensionshöjning än om Moderaternas skattesänkning. Mest pengar blir det för pensionärerna om båda förslagen skulle genomföras. 

Båda partierna kommer att behöva stöd av andra partier för att få igenom sina förslag efter valet.

TILLÄGG: 

4 sep 2018 kl 14.40 Efter frågor från läsare lade vi till information om hur pensionerna kommer att förändras för de med lägst pensioner. Under rubriken Övriga förslag.  

4 sep 2018 kl 16.42 Vi lade till orden "bland andra" före pensionärer om vilka som betalar mer skatt än de som jobbar eftersom det finns flera grupper som inte får sänkt skatt med jobbskatteavdragen.  

KÄLLOR:

- Intervju med Tommy Lowén, ekonom på Pensionsmyndigheten

- Inlägg på Moderaternas Facebook-sida 23 aug 2018

- Inlägg på Socialdemokraternas Facebooksida 27 aug 2018 

- Socialdemokraternas förslag om pensionshöjning från 1 maj

- Skatteverkets information om Jobbskatteavdraget

- PM från finansdepartementet om att sänka skatten för pensionärer 

- Moderaternas ekonomiska vårmotion 2018

- Moderaternas förslag om att sänka skatten för pensionärer med det nya jobbskatteavdraget

- Pensionsgruppen

- Ekots inslag om Mats Perssons (L) kritik mot pensionshöjning

- Ekots inslag om att M inte stänger dörren för pensionshöjning

- Pensionsgruppens överenskommelse om höjda garantipensioner

 - Utredning om höjda garantipensioner