Regeringsbildningen – det här händer efter valet

52 min

Sverige står sannolikt inför ett nytt parlamentariskt läge efter valet. Här är alla hållpunkter för hur en ny regering bildas.

Om valresultatet blir i linje med de senaste opinionsmätningarna kommer varken de rödgröna partierna eller alliansen att samla egen majoritet i riksdagen. Det skulle kunna leda till en komplicerad och tidsödande regeringsbildning där riksdagens talman får en viktig roll i förhandlingarna mellan partierna. Lyckas inte talmannen hitta en statsministerkandidat som riksdagen kan acceptera ska ett extra val utlysas inom tre månader. 

Här är tre olika scenarier som kan uppstå när rösterna har räknats – och vad de innebär:

Statsministern sitter kvar – hela vägen

Den sittande statsministern bestämmer sig för att stanna kvar på sin post efter valet. I den obligatoriska statsministeromröstningen röstar inte heller en majoritet av riksdagen nej. Då kan statsministern bilda en ny regering och påbörja arbetet med en ny budget som riksdagen senare ska rösta om. 

Statsministern sitter kvar – men röstas bort

Den sittande statsministern bestämmer sig för att stanna kvar på sin post efter valet. Men i den obligatoriska statsministeromröstningen röstar en majoritet av riksdagsledamöterna nej. Då måste statsministern avgå och talmannen får i uppdrag att undersöka vilken partiledare som skulle kunna bilda regering.

Det sker genom så kallade talmansrundor. För att kunna väljas som ny statsminister får man inte ha en majoritet av riksdagen mot sig.

Statsministern avgår – fyra talmansrundor

Statsministern avgår redan på valnatten, eller strax därefter. Då inleder den sittande talmannen arbetet med att hitta möjliga statsministerkandidater bland partiledarna. Omröstningen om en ny statsminister kan hållas tidigast den 25 september. Skulle det första förslaget till ny statsminister få en majoritet av rösterna mot sig i riksdagen, kan talmannen presentera ytterligare tre förslag.

Om alla fyra talmansrundor misslyckas ska ett extra val utlysas. Om riksdagen däremot släpper fram en statsministerkandidat kan den personen bilda regering och påbörja arbetet med en ny budget.