Osanningar om Sverige sprids i utländsk media

2:32 min

Starka överdrifter och osanningar sprids om Sverige nu inför valet. Det konstaterar Svenska Institutet som följer miljontals digitala publiceringar i utlandet.

Henrik Selin är avdelningschef vid myndigheten med ansvar för Sverigekommunikation och han beskriver hur bevakningen utomlands av Sverige nu ökar inför valet.

– Rapporteringen om Sverige internationellt ökar nu under sensommaren och augusti. Nu börjar debatten i Sverige ta fart. Vi ser återigen i linje med det som gäller generellt i berättelsen om Sverige - att man pratar alltmer om flyktingmottagande och invandringspolitiken. Det ser vi också exempel på i utländska medier, säger Henrik Selin.

Myndigheten följer med hjälp av analysverktyg miljontals omnämnanden av Sverige på digitala plattformar på olika språk. Det är traditionella medier, så kallade alternativa källor, sociala medier och bloggar.

Nu pågår en studie om rapportering om den svenska valrörelsen som ska presenteras i höst. När det gäller sociala medier framställs Sverige som mest negativt på Twitter och mest positivt på Instagram.

Ett av de mest delade budskapen nu om Sverige i valtider, är på Twitter från en känd nyhetsjournalist vid amerikanska tv-kanalen Fox News, säger Henrik Selin.

– Man säger att den enskilt viktigaste frågan i den svenska valdebatten just nu är frågor kopplat till invandring från Mellanöstern. Det finns naturligtvis sanningar i det, eftersom mycket av diskussionen i Sverige handlar om invandringsfrågan. Men när man ser den här typen av aktörer beskriva det så skruvar de ofta till det ytterligare ett varv, säger Henrik Selin.

I så kallade alternativa mediekällor, ofta invandringskritiska, fortsätter rapporteringen om Sverige kopplad till frågor om migration och brottslighet att öka, enligt Henrik Selin.

Mest omnämns Sverige på engelska och rapporteringen är vanligare än om länder som Frankrike, Nederländerna och Italien.

– Och den rapportering som vi ser från alternativa nyhetsaktörer, tenderar att i högre grad vara starkt vinklad och grovt överdriven, säger Henrik Selin.

Samtalet har varit mer nyanserat, balanserat och korrekt tidigare. Sedan några år tillbaka beskrivs Sverige i en mer aggressiv ton, som fullständigt misslyckat och på gränsen till en kollaps på vissa håll.

Sverige används alltmer som ett verktyg i andra länders inrikespolitiska debatter, betonar Henrik Selin. Också automatiserade konton ser ut att användas för spridningen.

– Det är naturligtvis allvarligt att det förekommer mycket falsk eller starkt vinklad information. Samtidigt är det viktigt att säga, att när vi tittar på de studier - där vi frågar människor i andra länder om vad de faktiskt tycker om vårt land - så ser vi ännu så länge inget samband med den här negativa berättelsen. Och vad människor tycker och människors uppfattning om Sverige, är fortfarande i hög grad positiv, säger Henrik Selin, avdelningschef på Svenska Institutet.