Östergötland

Ungdomars nyhetsflöden granskas inför valet

2:10 min

Högstadie- och gymnasieelever runt om i landet deltar i en studie som ska undersöka det digitala nyhetsflödet bland ungdomar veckan innan valet.

10 000 elever är anmälda till forskningsprojektet Nyhetsvärderaren som den ideella organisationen Vetenskap och Allmänhet ligger bakom. I Östergötland deltar två klasser från Platengymnasiet i Motala.

– Det är väldigt värdefullt för dem att få delta i forskning för att känna att deras röst spelar roll. Det här är också en möjlighet för dem att få prata om nyheter, säger läraren Amanda Ekelund. 

Eleverna kommer under nästa vecka att få välja ut tre nyheter ur sina digitala flöden.. De ska granska avsändaren, jämföra nyheten med andra källor och även se hur den är utformad om den grundar sig på känslor, åsikter eller olika bevis. Det här är både ett bidrag till forskningen med samtidigt också ett sätt för eleverna att träna på källkritik.

Som vi har berättat tidigare har Säpo inför årets val sett en ökning av antalet aktiviteter för att försöka påverka förtroendet för valet som bland annat automatiska utskick med desinformation som spridits i sociala medier.

Thomas Nygren som är forskare och leder arbetet med Nyhetsvärderaren berättar om syftet med att just studera ungas nyhetsflöden.

– Vi vet att elever som lär sig källkritik i unga åldrar har mycket hjälp av det när de blir äldre.

Läraren Amanda Ekelund tycker att hennes elever har bra koll på källkritik men hon ser det här som ett tillfälle att träna mer.

– Det är ju lätt att man inte tar tid till att reflektera över en nyhets trovärdighet även om jag upplever att många av eleverna vet hur man ska vara källkritisk.