Pro-rysk ledare dödad i explosion i Ukraina

1:56 min

Ledaren för den så kallade "folkrepubliken Donetsk" i östra Ukraina har dödats i ett sprängattentat på ett kafé i staden Donetsk.

Han hette Aleksandr Zachartjenko och har varit en av de viktigaste ledarna för de ryskstödda utbrytarna i östra Ukraina sedan 2014. 

Explosionen inträffade i de centrala delarna av den stora ukrainska staden Donetsk, vid en restaurang som heter "Separ", som i separatist.

På restaurangen fanns då Aleksandr Zachartjenko, en av de allra viktigaste ledarna i denna utbrytarrepublik, det som de själva kallar för folkrepubliken Donetsk.

Det finns uppgifter om flera människor som skadats.
Enligt ett uttalande från utbrytarna själva ska det gälla även vice premiärministern Aleksandr Timofeyev.

Aleksandr Zachartjenko var en av de tongivande figurerna ändå från starten, när maskerade män dök upp i den stora vackra staden Donetsk 2014, inte långt tid efter den ryska annekteringen av Krim-halvön.


Zachartjenko fanns med vid övertagandet av en en våningar hög regeringsbyggnad i Donetsk, ett hus som blev högkvarteret för utbrytarna, omgivet av högar av bildäck och beväpnade män.

Sedan dess har han varit en mycket viktig, både militär ledare och även fungerat som premiärminister.

Utbrytarna i Donetsk och även den ryska ledningen i Moskva pekar på att Ukraina ligger bakom, medan man från ukrainskt håll förnekar det och istället pekar på att flera andra ledarfigurer i Donetsk dött i interna strider de senaste åren.

Oavsett om det någonsin kommer att bli klarlagt vad som hände, var det inte mycket som innan sprängningen i Donetsk pekade på någon lösning av den lågintensiva konflikt som pågår längs med den långa fronten i östra Ukraina - och efter är det ännu mindre som pekar åt det hållet.