Fler överviktiga barn i fattiga kommuner

1:36 min

Det är dubbelt så vanligt med övervikt eller fetma bland 4-åringar i fattiga jämfört med rika kommuner.

I Göteborg och Stockholm är det till exempel dubbelt så vanligt med övervikt och fetma bland 4-åringar i de socioekonomiskt utsatta områdena som Skärholmen och Angered jämfört med Örgryte och Danderyd där invånarna har en bättre ekonomi och högre utbildning.

Det är också vanligare med övervikt eller fetma i glesbygden jämfört med storstäderna, enligt sammanställningen från Barnhälsovården vid Landstinget i Sörmland, som har jämfört 4-åringars vikt runt om i landet.

I sammanställningen ingår 19 av landets 21 landsting.

Högst andel överviktiga 4-åringar har Jämtlands och Västernorrlands län där 16 procent har övervikt eller fetma.

Lägst andel har Skåne, där tio procent av 4-åringarna har övervikt eller fetma.