Europadomstolen: Inget fel begicks vid omhändertagande av barn

1:40 min

Svenska myndigheter har inte brutit mot Europakonventionen genom att tvångsomhänderta en familjs tre barn och utfärda kontaktförbud mellan föräldrar och barn i långa perioder, det slår Europadomstolen fast i en ny dom.

Föräldrarnas advokat Jenny Beltran är besviken på beslutet då hon anser att familjen kränkts eftersom barnen inte har fått träffa sina föräldrar.
 
– Att bli fullständigt isolerad är en väldigt grov inskränkning i familjelivet. Barn har ju faktiskt en rättighet att ha en relation till sina föräldrar.

Det är ovanligt att Europadomstolen tar upp den här typen av ärenden enligt statistik från Utrikesdepartementet. Skälet till att det här fallet togs upp beror på de hårda umgängesrestriktionerna, säger Helena Jäderblom som är en av Europadomstolens domare, till Ekot.
Och det är just det att föräldrarna inte fått träffa sina barn under långa perioder som advokat Jenny Beltran har reagerat på.

– I det här fallet så var ju umgängesrestriktionerna absoluta under mer är ett halvt år. Det innebär att man inte får han någon kontakt, ingen brevkontakt, ingen telefonkontakt, och det menar jag borde vara en kränkning mot artikel 8, Rätten till familjeliv.

Det var i samband med mammans tredje graviditet för 11 år sedan som sjukhuspersonal uttryckte oro för barnens hälsa och utveckling. Efter att socialtjänsten utrett familjeförhållandena togs beslut om tvångsomhändertagning och totalt kontaktförbud mellan föräldrarna och barnen under ett och ett halvt år. Därefter har föräldrarna fått träffa barnen en gång varannan månad ungefär.

Men enligt domen så har Sveriges regering och de svenska myndigheterna alltså inte brutit mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna gällande omhändertagande av barn. Däremot anser en av sju domare att Sverige har brustit i hanteringen av detta ärende genom att inte låta föräldrarna träffa sina barn under så lång tid. Den skiljeaktiga meningen påverkar inte domen men trots det så anser föräldrarnas advokat att den är viktig.

– Det känns lite som en delvinst på det sättet att det är någon som har lyssnat.