Östergötland

Foderbrist gör att LRF vill minska viltstammarna

1:49 min

Årets torka och brist på foder gör att Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vill se en ökad avskjutning av klövvilt som bland annat vildsvin, dovhjort och kronhjort.

Klövviltet orsakar redan nu stora skador i jordbruket i vissa delar av södra Sverige och LRF vill nu se en kraftig minskning av viltstammarna.

Bertil Gunnar är deltidsbonde med skogsbruk, nötdjur och får. Han bor i Ulveryd i närheten av Kimstad i Östergötland, i ett område där dovhjortar orsakar stora skador på jordbruket.

– De betar så att det inte blir någon gröda kvar som mognar. Det mesta är uppätet när det går i ax. För slåttervallen är det samma sak, och när det gäller spannmålen finns det dem som får nästan hela skörden uppäten av det vilda, säger han.

Antalet dovhjortar i området där han bor har ökat kraftigt de senaste åren. På några år har antalet nästan fördubblats från 65 till 115 dovhjortar per 1000 hektar, enligt de beräkningar som gjorts i älgskötselområdet.

En dag hade Bertil Gunnar besök av 72 dovhjortar på en vallodling på tre hektar.

– Ett år som i år, när det är brist på foder, känns det extra tungt att det är uppätet, säger han.

Enligt LRF är viltskadorna i jordbruket störst i Sörmland, Östergötland, Kalmar, Skåne och delar av Blekinge. Men det kan skilja mycket från plats till plats.

Anders Wetterin, sakkunnig på vilt- och jaktfrågor på LRF, säger att bara vildsvinen orsakar skador i jordbruket för uppskattningsvis 1,1 miljarder kronor varje år. För hjortdjuren har man inga sådana uppskattningar.

Men skadorna är alldeles för stora för att det ska vara acceptabelt, anser LRF. Årets torka och foderbristen gör problemet värre för många bönder. Och nu vill LRF se en ökad avskjutning av klövviltet.

– Det är ju ett år där man faktiskt bör ha en högre avskjutning än vanligt precis som att våra medlemmar, djurhållande bönder, måste slakta djur i förtid för att det inte finns foder. Likadant är det tyvärr i naturen. Finns det inte foder måste man försöka anpassa antalet djur till det foder som finns, säger Anders Wetterin.

Han säger att LRF nu bland annat vill se utökade jakttider på dovhjort och kronhjort. Han hoppas att man ska kunna nå samsyn med jägarorganisationerna om att minska viltstammarna.

– Jag tror att vi kan resonera oss fram med jägarorganisationerna om det här får ta lite tid.