Aborterade foster ska inte återupplivas

0:22 min

Läkare ska inte försöka återuppliva foster som aborteras sent, enligt en bred överenskommelse inom sjukvården.

För ett år sedan slog Socialstyrelsens rättsliga råd fast att en läkare på Mälarsjukhuset inte gjort något fel när hon försökte rädda ett foster som aborterades i vecka 22. Fostret hade hjärta och lungor och andades, pep lite grann och rörde sig. Rådet ansåg att läkaren agerade korrekt — det är en läkares grunduppgift att försöka rädda liv.

Nu har föreningarna för barnmorskor, neonatalläkare, gynekologer och förlossningsläkare enats om ett så kallat konsensusdokument. Man förtydligar bland annat att abort ska handläggas skyndsamt och att man aldrig ska tillkalla barnläkare om personalen behöver stöd, utan en gynekolog.

- När kvinnan och samhället fattat beslut om aborten så är det bara kvinnan som kan återkalla den och kvinnan är gynekologens patient, säger Helena Kopp Kallner, gynekolog och styrelseledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, till SVT.

- Man måste skilja på livstecken och förutsättningar för liv. Abort och för tidig födsel är två helt separata processer som inte går att jämföra med varandra.

För abort efter graviditetsvecka 18 krävs tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd.