PFAS-föreningen ger råd till oroliga i Arvidsjaur

5:44 min

De boende i Arvidsjaur i Norrbotten uppmanas att inte dricka vattnet sedan man i fredags upptäckt det giftiga ämnet PFAS i vattnet. I Kallinge tog inte lång tid innan telefonen började ringa hemma hos Herman Afzelius i PFAS-föreningen i Blekinge.

Det var oroliga människor från Arvidsjaur som ringde för att få råd.

 – Frågorna gällde både stort och smått men mitt råd är man börjar organisera sig, säger Herman Afzelius ordförande i PFAS-föreninge i Blekinge.

Det var de tidigare brandövningarna vid flygflottiljen som gjort att dricksvattnet för 5 000 personer i Kallinge stängdes av när prover visade för höga halter av PFAS i blodet hos vuxna och barn i ommrådet. Men trots detta menar ordförande Herman Afzelius att ingen riktigt har tagit ansvar för hur detta påverkar de som drabbats och Herman Afzelius råd till Arvidsjaurss befolkning är att börja ställa frågor och inte ge sig.  

– Ingen vill peta i frågan om hälsoeffekterna. Kommunen kommer se till att hitta nytt vatten, men det vi har i våra kroppar bryr sig ingen om, säger Herman Afzelius.

Efter upptäckten av det giftiga ämnet PFAS i Kallinge sattes ett stort kartläggningsarbete igång över hela Sverige, som visade att många fler dricksvattentäkter har förhöjda halter PFAS. Då hittades 2000 nya, potentiella källor.

PFAS är ett samlingsnamn för cirka 3 000 högfluorerade kemikalier, och ämnena är vitt spridda i miljön. De kan påverka djur och människor vid höga intag under lång tid.