Ekot fälls av Granskningsnämnden

2:20 min

Ekot och Sveriges radio fälls av Granskningsnämnden för att under höstens rapportering kring #meetoo ha namngivit en känd programledare på TV4. Det meddelade nämnden i dag.

Nämnden anser att förekomsten av programledarens namn tillsammans med uppgifter om anklagelserna mot honom utgjort ett intrång i hans personliga integritet.

Nämnden skriver att eftersom programledaren inte innehar en framskjuten eller särskilt ansvarskrävande position i samhället, så anser nämnden att namnpubliceringen inte kan motiveras tillräckligt av ett oavvisligt allmänt intresse. Därför strider inslagen mot privatlivsbestämmelsen.

– Ekot respekterar naturligtvis Granskningsnämndens beslut och ser allvarligt på att vi fälls, säger Olle Zachrison, som är Ekots ansvarige utgivare.

Enligt Olle Zachrison gjordes i det här fallet bedömningen att det fanns ett allmänintresse att publicera namnet på personen i fråga.

– Det är en mycket känd programledare, TV4 hade agerat väldigt tydligt och tagit bort allt innehåll där den här personen var inblandad. Men det här är svåra bedömningar som vi gör från fall till fall och nu får vi förstås ha en fördjupad diskussion om vad som är allmänintresse i sådan här fall, säger han.

Vad lär sig Ekot av det här?

– Något som är överraskande är att Granskningsnämnden skriver i sitt beslut att den här personen inte har en framskjuten position i samhället och det var precis vad vi hade bedömt att han hade. Så det är något som det kommer bli mycket diskussion om både här på Ekot och på andra redaktioner i framtiden, säger Olle Zachrison.

Flera publiceringar kring programledaren har nu fällts av granskningsorganen för pressetik. I juni i år fällde Pressens Opinionsnämnd flera tidningar, där ibland landets två största dagstidningar och landets två kvällstidningar, för namngivningen av och publiceringar kring anklagelser mot programledaren.  

Även Sveriges Television och TV4 fälls av Granskningsnämnden för sina publiceringar kring programledaren.

Ekot har sökt programledaren men han har avböjt att kommentera Granskningsnämndens beslut.