Valet 2018

Arbetstidsförkortning debatterades i Heby kommun

2:22 min

Hög sjukfrånvaro bland anställda i Heby kommun debatterades i P4 Upplands kommundebatt från Heby under måndagskvällen. Kortare arbetsdagar fördes fram som en lösning.

– Sex timmars arbetsdag kan vara en lösning för att folk ska kunna återhämta sig och komma till arbetsplatsen mer utvilad, sa Vänsterpartiets Salima Fahad i debatten.

Det är hög sjukfrånvaro bland anställda i Heby kommun. 8 procent förra året, vilket är mer än länet och landet i stort.

Men flera politiker vände sig mot Vänsterpartiets förslag att förkorta arbetstiden för anställda i Heby kommun.

Sverigedemokraterna vill tvärtom jobba för att fler ska kunna jobba mer:

– Om fler vill jobba heltid ska de få göra det. Med sex timmars arbetsdag ställer vi grupp mot grupp. Då vill brandmän, poliser och alla möjliga ha sex timmars arbetsdag, sa Michael Öhman (SD).

Också Centerpartiet vände sig mot Vänsterpartiets förslag:

– Hur stort skulle underskottet i Heby kommun vara om Vänsterpartiet fått igenom sex timmars arbetsdag, tidsflexibel barnomsorg och att satsa ytterligare resurser på alla verksamheter? sa Centerpartiets Marie Wilén.