"Framtida generationer behöver en ombudsman"

2:03 min

Framtida generationer borde ha en egen ombudsman. Det tycker filosofiprofessorn och vd:n för Institutet för Framtidsstudier, Gustaf Arrhenius.

Hör mer i Vetandets Värld.

Sverige har en utvecklad demokrati och skulle därför kunna gå i bräschen för hur man kan göra demokratin bättre anpassad till framtida generationers intressen i den demokratiska processen, menar Gustaf Arrhenius.

Den svenska demokratin med sin fyraåriga mandatperioder kan ha svårt att ta hänsyn till långsiktiga intressen och uppvärdera det som är viktigt – inte för dagens väljare utan för framtidens, som inte ens är födda än.

Många förslag har diskuterats bland forskare om hur man skulle kunna utveckla demokratin så att den bättre klarar detta.

Att ge framtida generationer en egen ombudsman är en av de försiktigare varianterna, som inte gör anspråk på formell makt i parlament eller liknande, men kan ändå vara verksamt, menar statsvetarprofessorn Ludvig Beckman.

Några länder har redan provat.

– Erfarenheten från Israel var att ombudsmannen fick ganska mycket makt och det var väl också därför man avskaffade den, konstaterar han och fortsätter:

– Jag träffade en gång den tidigare ombudsmannen för framtida generationer i Ungern och han tyckte att det hade fungerat ganska bra så länge han satt på posten, men det visade sig också vara väldigt personberoende. Hans efterträdare hade blivit omsprungen av politiker och haft begränsat inflytande.

Det är ett problem, menar Ludvig Beckman.

– Att institutionen inte verkar i kraft av sina formella maktbefogenheter, utan genom sin informella makt och status och då blir det avgörande vem som besätter ämbetet.