Arbetsförmedlingens personal förmedlade 1,5 procent av jobben

1:48 min

En tiondel av personerna som fick ett nytt jobb i Sverige i fjol hittade jobbet via Arbetsförmedlingen, varav endast 1,5 procent genom kontakt med myndighetens personal.

I fjol påbörjade drygt 1,5 miljon människor i Sverige en ny anställning. De flesta fick kännedom om jobbet genom direktkontakt med arbetsgivaren eller via vänner och bekanta.

11 procent hittade jobbet via Arbetsförmedlingen, de allra flesta genom att leta i platsbanken. Endast 1,5 procent uppgav att de fick kännedom om anställningen via Arbetsförmedlingens personal.

Det visar nedbrutna siffror från Statistiska centralbyråns Arbetskraftsundersökningar som plockats fram på uppdrag av informationssajten Arbetsmarknad.se

Men om resultatet är bra eller dåligt är svårt att bedöma tycker Anders Forslund som är professor i nationalekonomi och biträdande chef för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

– Det kan ju låta väldigt lågt men samtidigt är det jättesvårt att veta vad man ska förvänta sig. Vi vet att en stor andel av de som skrivs in på Arbetsförmedlingen är personer som har svårt att få jobb och där det inte omedelbart handlar om att förmedla jobb, säger Anders Forslund.

Men på Arbetsförmedlingen tycker man att SCB-siffrorna över hur personer hittade ett nytt jobb ger en alltför snäv bild av myndighetens arbete.

– Man måste använda flera olika undersökningar eller frågor för att få en bra bild, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Enligt Arbetsförmedlingens egna enkätundersökningar, som till skillnad från SCB:s endast omfattar personer som varit inskrivna på förmedlingen så uppgav en betydligt större andel, 23 procent, att de hittade jobbet genom Arbetsförmedlingen, varav nästan hälften via myndighetens personal.

På frågan om information eller annat stöd bidragit till att personen fick ett jobb var det under förra året 42 procent som svarade ja.

Hur bra skulle du säga att Arbetsförmedlingen är på att förmedla jobb?

– Jag skulle säga att vi är hyfsat bra. Ett land med våra förutsättningar - relativt höga skatter, relativt höga ingångslöner har den högsta sysselsättningsnivån i EU, så någonting måste vi ju göra som är bra. Men det finns ändå förbättringspotential, vi kan bli ännu bättre, säger Mikael Sjöberg.

Men Anders Forslund på IFAU är desto mer osäker på om Arbetsförmedlingen är bra på att förmedla jobb eller inte.

– Ja jag vågar inte gissa eller spekulera i den frågan i alla fall.

Är det ett problem att vi inte vet det?

– I grund och botten så vill man ju gärna veta att de skattemedel som läggs ut på något används på ett ändamålsenligt sätt så man skulle vilja veta vad som vore en rimlig förväntan och då skulle man behöva ha bättre information än vad man lätt kommer över, säger Anders Forslund.