Inskrivna står långt från arbetsmarknaden

2:03 min

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen som tillhör grupper som generellt har svårare att få jobb har ökat kraftigt under en längre tid och väntas i år utgöra 80 procent av alla inskrivna.

Surab Sakha jobbar som arbetsförmedlare i Söderhamn och endast en fåtal av de inskrivna han möter är redo att matchas mot de lediga jobben.

– De arbetssökande vi har inskrivna idag har inte den kompetens och den utbildning som behövs för dagens arbetsmarknad, därför är det svårt att matcha arbetslösa mot arbete, säger Surab Sakha.

På tio år har andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen som tillhör en på arbetsmarknaden utsatt grupp ökat kraftigt och väntas i år utgöra 80 procent av alla inskrivna.

Det handlar om personer som är äldre, saknar gymnasieutbildning, är födda i ett utomeuropeiskt land eller har en nedsatt arbetsförmåga. Gemensam nämnare är att de generellt har mycket svårare att få jobb än andra arbetslösa och därför riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet.

 
 

Källa: Arbetsförmedlingen.

De senaste åren har även matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb försämrats. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån så var det endast 1,5 procent av de personer som fick ett nytt jobb i fjol som hittade det via Arbetsförmedlingens personal.

– Många människor skulle kunna ta ett lämpligt arbete men de jobben finns inte, de flesta kräver någon form av utbildning, erfarenhet eller kompetenser som många av de arbetssökande inte har. Så vår främsta uppgift idag det är att klä på människor, säger Surab Sakha.

Enligt Arbetsförmedlingen är huvudorsaken till den försämrade matchningen att andelen inskrivna som står långt från arbetsmarknaden ökat. Men Riksrevisionen, som granskat problematiken, har kommit fram till att endast en tredjedel av den försämrade matchningen förklaras av individfaktorer, och att huvuddelen av försämringen är oförklarad.

Men Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg är inte helt övertygad av Riksrevisionens sätt att granska matchningsproblematiken.

– Den undersökningen är intressant för här tar de fram en helt ny metod, så nu har vi en intensiv diskussion med Riksrevisionen. När de kommer med en helt ny utvärderingsmetod så måste vi ju granska den metoden, säger Mikael Sjöberg.