Gemensamt pressmeddelande Sveriges Radio och SvT 2018-09-04

Högst förtroende för public services bevakning av sommarens bränder

Analysföretaget Novus har på uppdrag av SVT och Sveriges Radio undersökt hur svenska folket tog del av information under sommarens bränder.

Här är några av slutsatserna:

* ”Vanlig tv” och ”Vanlig radio” var tillsammans med ”Tidning i mobilen” de huvudsakliga källorna till information.

* Boenden i de drabbade områdena uppgav att P4 och SVT gav den bästa informationen om bränderna och deras utveckling.

* SVT tillsammans med P4 var de källor som boende i brandområdena litade mest på.

* Novus-undersökningen har tittat närmare på vilka medier som de boende uppfattade 1) gav snabb information 2) bidrog med trygghet och stöd 3) förmedlade människors egna berättelser 4) bidrog med granskning 5) gav fördjupning. Det var SVT och P4 som bäst uppfyllde dessa behov enligt boende i de drabbade områdena.

* Ungefär sju av tio bland de boende i drabbade områdena tycker att SVT och P4 rapporterat på ett bra sätt om bränderna. Drygt varannan av de boende var nöjda med myndigheternas rapportering.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö:

– Resultaten av undersökningen visar på den viktiga roll public service, och i Sveriges Radios fall speciellt de lokala kanalerna i P4 spelar i ett akut läge då vikten av korrekt, sann och snabb information är som störst. Vi finns på 50 platser runt om i Sveriges när saker inträffar. Det är speciellt tydligt i de drabbade områdena hur viktigt vårt beredskapsuppdrag är och att svenska folket litar mest på vår rapportering.

– Vi ser också att vi har fått ett högt betyg från de som har tagit del av public services utbud vilket jag tolkar som att vi inte bara har lyckats med att rapportera om vad som sker utan också hjälpt folk att förstå genom att sätta in de akuta och ibland tragiska skeendena i ett sammanhang.

SVT:s vd Hanna Stjärne:

– Sommaren var het och nyhetsintensiv. Ett stort informationsbehov uppstod, särskilt akut i de områden där bränderna härjade. Jag är glad över publikens fina omdömen. Undersökningen bekräftar att vid stora nyhetshändelser, då söker man sig till public service.

– SVT finns på 34 platser runtom i landet, och skapar tillsammans med Sveriges Radio ett finmaskigt nät som kan fånga upp röster från många håll och fungerar som en samlande kraft. Det är särskilt viktigt när samhället sätts på prov.

Undersökningen finns som PDF nedan. 

Kontakt för mer information eller intervjuer:
Sveriges Radio: Claes Bertilson, presschef, claes.bertilson@sverigesradio.se eller 070-327 7807

Sveriges Television: Hanna Dowling, chef företagskommunikation, hanna.dowling@svt.se eller 0733 - 65 11 01