Fler utrikesfödda får jobb i Valdemarsvik

1:57 min

Valdemarsviks kommun har den högsta arbetslösheten bland utrikesfödda i länet. Samtidigt så får fler sysselsättning efter etableringsuppdraget jämnfört med förra året.

Arbetsförmedlingens siffror från juli 2018 visar att 45 procent av de utrikesfödda i Valdemarsvik är utan jobb, högst i länet.

Mer positiva siffror visar att procenten utrikesfödda som har fått en sysselsättning tre månader efter etableringsuppdraget har dubblerats jämfört med med tidigare år.   

Integrationssamordnaren i kommunen Djamal Hamaili tror sig veta den största anledningen till varför Valdemarsvik har den största arbetslöshet bland utrikesfödda i länet.

– Den stora volymen de senaste fyra åren har påverkat enormt vårt lilla Valdemarsvik. Det kan jag tänka är en faktor som har bidragit till att färre har kommit in i sysselsättning, säger Djamal Hamaili.

För att kompensera för det stora antal nyanlända som kommunen har tagit emot sett till sin storlek, så har kommunen tvingas att var kreativa.

Ett projekt som har fått effekt är en förberedande körkortsutbildning som ska motivera och hjälpa nyanlända att lättare få ett svenskt körkort. Något som är viktigt för att få jobb.

– Det finns dom som har missat chansen att få jobb just för att dom saknar körkort, fast att kompetensen finns, säger Djamal Hamaili.

Idén med förberedande körkortsteori är nu något som ska testas på andra platser i länet.

Ett äldre projekt som också har fått spridning till bland annat Värmland, är Flykting söker bonde som hjälper lantbrukare och nyanlända att komma i kontakt.

En som fått sitt jobb genom just det projektet är Nasir Mahmoud från Sudan, som jobbar på en gård utanför Valdemarsvik.

– I början var det lite svårt med språket, det var många ord jag inte förstod inom lantbruket. Vi fick hjälp av en tolk på arabiska och sedan blev det lättare, säger Nasir Mahmoud.