LSS

Debatt om LSS: "Det måste till en förändring"

4:05 min

Socialdemokraternas Mikael Dahlqvist och Liberalernas Arman Teimouri debatterade den personliga assistansen i P4 Värmland. Båda var eniga om att LSS "måste få kosta".

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har seglat upp som en viktig valfråga efter att många funktionshindrade förlorat sin personliga assistans.

Detta har förklarats med en hårdare rättspraxis efter två prejudicerande domar. Men Arman Teimouri (L) menar att det i själva verket är regeringens direktiv till Försäkringskassan som ligger bakom den hårdare tolkningen av lagen. Efter att kostnaderna för personlig assistans skenat, fick Försäkringskassan i uppdrag av regeringen att "bryta timutvecklingen" i ett så kallat regleringsbrev.

– Det är för jävligt. Assistensen som har skurits ner under den senaste mandatperioden är på grund av det här regleringsbrevet. Det behöver förändras. Där är vi överens om att vi vill ha ett blocköverskridande samarbete. Men det har inte funnits något större engagemang hos regeringen den senaste mandatperioden, men det ska vi se till att ändra nu, säger Liberalernas Arman Teimouri.

Socialdemokraternas Mikael Dahlberg tycker att kritiken mot regeringen är orättvis.

– Det här är ju en rättighetslagstiftning och det innebär att det är en löpande räkning och de kostnader vi får är utifrån de beslut som beviljas. Men jag håller med om att det första regleringsbrevet var olyckligt formulerat, där det stod att vi skulle bryta antalet timmar. Det handlade inte om att omvärdera grundläggande behov utan det handlade om att se över eventuella felaktigheter som finns i systemet, säger Mikael Dahlberg.

En av de som förlorat sin assistans är hjärn- och synskadade Anna Höök från Säffle. Hon behöver ständigt övervakande tillsyn på grund av svår epilepsi som ger ofta återkommande attacker av medvetslöshet. Men efter den nya rättspraxisen beviljas hon inte längre personlig assistans, då hon inte har något psykiskt funktionshinder.

– När det gäller den här tjejen Anna från Säffle så beklagar jag det här. Det är ju kommunerna som har det yttersta ansvaret för sina medborgare. Vi måste se till att man får de stöd och hjälp som man behöver för det här är jätteviktig fri- och rättighetsreform, säger Mikael Dahlqvist (S).

Sedan LSS infördes 1994 har kostnaderna för den statliga assistansersättningen ökat från ett par miljarder per år till nästan 30 miljarder, trots att antalet brukare minskat. Men LSS ska få kosta, anser både Mikael Dahlqvist och Arman Teimouri.

- Som ansvarstagande parti måste vi analysera kostnaderna, vad är det som gör att det ökar så snabbt i förhållande till antalet som får hjälp? Men grundtanken är att vi har råd, och de som behöver hjälp ska få det, säger Mikael Dahlqvist (S).