Svåra cykelolyckor ett växande problem

1:47 min

Antalet svårt skadade cyklister i den svenska trafiken ökar. Varje år skadas minst 2.000 cyklister allvarligt och tjugo omkommer.

– I tätorter är ungefär en tredjedel av olyckorna singelolyckor och då är skador i huvudet vanligast. Andra vanliga olycksscenarier är i korsningar och när cyklister passerar över vägen och blir påkörd, antingen på grund av att cyklisten eller bilisten inte ser varann, säger Anders Kullgren som är forskningschef på försäkringsbolaget Folksam.

Vem är det som brukar orsaka olyckorna, cyklisterna eller bilisterna?

Det är ofta både cyklister och bilister. I tätorter händer det exempelvis att cyklister vid högersväng cyklar in i lastbilar som de inte uppmärksammat. Men det kan också vara lastbilar som kör på cyklister. Så det är både och, enligt Anders Kullgren.


Folksam har undersökt alla dödsolyckor med cyklister under åren 2006-2017. Slutsatsen är att två tredjedelar av alla dödsolyckorna med cyklister sker i tätbebyggt område samt att de flesta dödsolyckorna går att förebygga med idag känd teknik.

– Ja i många fall så är det ju brister vi kan se, där man hittar åtgärder som är effektiva. Både vad gäller fordon, vägar och att cyklisten har hjälm.

Trafikverkets vd Lena Erixon tror att det är fullt möjligt att minska antalet olyckor även om fler cyklar

– Vi har haft en kraftig ökande trafik i det här landet men kunnat hålla nere antalet dödsolyckor. Och jag ser inte något skäl varför vi inte skulle kunna ha motsvarande utveckling när det gäller cykel, säger Lena Erixon.