LRF: Höj priset på kött

2:02 min

Torkan har lett till stora merkostnader för Sveriges köttproducenter och för att ekonomin ska gå ihop så kommer priset på kött behöva öka. Det visar en ny rapport från Lantbrukarnas riksförbund LRF

– För den enskilda lantbruksföretagaren så handlar det om kanske 1-2 miljoner i ökade kostnader. Det är alltså oerhört svåra summor, säger Åsa Odell, ordförande LRF Kött.

Sommarens svåra torka medförde missväxter för spannmåls-, majs- och gräsodlingar, som alla används som foder för djur. Detta ledde i sin tur till att foderpriserna steg kraftigt, vilket gjort att Sveriges köttproducerande bönder fått stora merkostnader.

För nötköttsnäringen handlar det om merkostnader på över 1,5 miljard kronor och för grisnäringen handlar det om över 1 miljard. För lammproducenterna, som är en mindre näring, handlar det om knappt 100 miljoner.

Enligt LRF så innebär dess merkostnader att priset på kött måste gå upp för att kalkylen för bönderna ska gå ihop.

– Det handlar om prisökningar på mellan sex och nio procent, om man omsätter bondens kostnadsökningf rakt ut till konsumenten, säger Åsa Odell.

Extrakostnaden för konsumenten kan i sådana fall hamna på 7,50 kronor för ett kilo fläskkotlett och för ett kilo ryggbiff kan det handla om 17,50 kronor extra, enligt LRF.

Åsa Odell säger att de känner att de redan har ett starkt stöd för svenskt kött bland konsumenter, men hon säger samtidigt att de prisökningar som nu behövs ganska omgående visar på att köttproduktionen i Sverige lever på små marginaler.

– Vi har inte fått betalt för den risk vi tar. Det här visar att vi behöver ha stärkta marginaler ute på gårdarna för att klara de här ökade riskerna som uppstår när marknaden fluktuerar mer och när vädret blir mer extremt.