Kärnkraft

Dunsar i marken ska skapa säkert slutförvar

2:35 min

Forskare utvecklar teknik för att övervaka hur mycket berget rör sig där kärnbränslet i Forsmark ska slutförvaras. För att göra detta släpper de ner en 400 kilo tung klump i marken ovanför det planerade slutförvaret.

Syftet är att se hur bra nya och äldre seismologiska instrument är på att fånga upp vibrationer i marken.

– Vi skapar vågor som vi kommer att mäta på instrument som vi har installerat i borrhål, förklarar seismologen Björn Lund, som får anstränga sig för att göra sig hörd, när en grävmaskinsliknande liten bobcat gång på gång släpper ner sitt tunga metallblock. 

Kärnbränslet, inneslutet i kopparkapslar, ska kunna ligga tryggt i berget i 100 000 år. Även om det inte är några större jordbävningar här är det viktigt att hålla koll på de mindre rörelser i berggrunden som alltid finns.

I en liten barack i närheten sticker ett antal kablar i olika färger upp ur ett litet hål i marken som är 200 meter djupt. Därnere finns traditionella så kallade geofoner som fångar upp och visar dunsarna som regelbundna toppar på en dataskärm.

Men i hålet finns också två optiska fibrer, som är ett nyare verktyg för att märka rörelser i marken. Liknande forskning har pågått i bortåt tio år, men just den här dagen är speciell, menar Björn Lund.

– I dag gör vi de mest avancerade mätningarna med fibrer och geofoner samtidigt. Bobcatmätningarna där vi går längre och längre bort betyder att vi kan göra en jämförelse som vi inte gjort tidigare. Data från idag blir avgörande för vilka instrument vi ska införskaffa till det seismiska nät som ska övervaka slutförvaret, säger han.