Stort antal sjukskrivna på grund av stress

2:11 min

Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ligger fortfarande på höga nivåer, enligt siffror från Försäkringskassan. Stressrelaterade sjukskrivningar har mer än fördubblats på tio år i Sverige och kvinnor är överrepresenterade.

Mariana Kähkönen är en av de som blivit sjukskriven på grund av stress och psykisk ohälsa. Hon fick sömnproblem, svårt att fokusera och drabbades av panikångestattacker innan hon sjukskrevs i 13 månader.

– Det är mycket stress. Tillslut så säger kroppen i från. Utåt sett kan vi vara väldigt starka, men inombords kan man må väldigt dåligt och det gäller både kvinnor och män, säger hon.

Antalet sjukskrivningar som beror på stress ligger fortfarande på höga nivåer, även om de gått ner något sedan förra året. I slutet av mars i år var nära 34 600 personer sjukskrivna för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, det vill säga olika typer av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det visar Försäkringskassans senaste siffror.

På tio år har sjukskrivningarna för den kategorin mer än fördubblats.
För Mariana Kähkönen var det situationen på jobbet som gjorde att hon började må dåligt och tillslut fick sjukskrivas. Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet, tror att just arbetsmiljön är en viktig anledning till att de höga talen håller i sig.

– De flesta fallen hänger ihop med arbetsrelaterad stress och det är väl fortfarande så att arbetsmiljön är stressande och människor är ambitiösa och ger sig inte tillräckligt med tid till återhämtning och då kan det alltså resultera i utmattningssyndrom som jag tror är den största anledningen till långtidssjukskrivning för en stressjukdom, säger hon.

Vissa saker går igen hos de som blir sjuka på grund av stress. 80 procent av de som var sjukskrivna i slutet av mars är kvinnor, de blir allt yngre och jobbar framförallt inom vård, skola eller omsorg.

För att få ner sjukskrivningstalen krävs flera saker, menar Marie Åsberg. Dels måste behandlingen av de som drabbats av en stressjukdom fungera bra så att de kan komma tillbaka till arbetet snabbare, och dels är det förebyggande arbetet viktigt. Och där kan tillgången till kunskap och rådgivning om stress spela en viktig roll.

– Ett sätt som jag tycker att man ska pröva är att inrätta rådgivningsbyråer för stress, dit man kunde gå anonymt om man så vill. Det finns ju familjerådgivningsbyråer och sexrådgivningsbyråer så varför inte en stressrådgivningsbyrå, säger Marie Åsberg.