Köerna till specialistvård ökar

2:02 min

Det blir allt längre köer till specialistvård inom landstingen. I vissa landsting har köerna ökat med över 30 procentenheter på fem år.

Patienter har rätt till specialistvård inom 90 dagar enligt vårdgarantin, men så ser det inte alltid ut. I vissa landsting har antalet personer som fått vård inom tre månader minskat med över 30 procentenheter, enligt Dagens Medicin som har analyserat siffror från Sveriges kommuner och landsting.
 
Väntetiden har ökat i samtliga landsting, men sämst ser det ut i Region Jämtland Härjedalen där 53 procent av patienterna fick specialistvård inom 90 dagar under juni i år, mot 88 procent för fem år sedan.

Anledningarna är flera, säger Lisbet Gibson, som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen:

– En orsak är att vi i jämförelse med andra har svårt att rekrytera specialister till sjukhuset här. Det andra är att vi behöver ändra arbetssätt och bli effektivare och tänka på annat sätt när vi planerar, säger Lisbet Gibson.
 
Allra bäst är läget i Halland, där 94 procent av patienterna fick specialistvård inom 90 dagar. Det är en liten försämring jämfört med 2014, men fortfarande bäst i Sverige. 

En anledning är att de redan när remissen skickas vet om det går att genomföra och att de annars tar hjälp av andra vårdaktörer också utanför Halland. Det säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland.

– När vi får remissen vet vi redan då att vi kan planera in den personen, kan vi inte det så kör vi direkt eller hänvisar till annan utförare och hjälper patienten med det genom vår vårdgarantiservice. Det är det, tror jag, som gjort att vi har korta tider, säger Mikaela Waltersson.