Valet 2018 i Västerbotten

Ny valstuga lyfter allas rätt att få uttrycka sig

2:23 min

I Kulturverkets och Fritid för allas egen valstuga i Umeå kan du se en partipolitiskt obunden utställning som värnar om det mänskliga i vårt samhälle.

Nu är Kulturverkets och Fritid för allas egen valstuga invigd. I den kan du se en partipolitiskt obunden utställning som värnar om det mänskliga i vårt samhälle.

Det handlar om alla människors rätt till kunskap, rätt att uttrycka sig, rätt att få ta plats, att få synas och höras.

Robert Lundqvist budskap lyder: "Jag vill ha fast jobb och fast lön".