Valet 2018

20-åring tuffar på mot nya mål

2:13 min

Punktligare och säkrare järnvägstrafik är några av målen med den forskning som bedrivs på Järnvägstekniskt centrum, som nu fyller 20 år.

Forskningscentret vid Luleå tekniska universitet är numera etablerat som en internationellt efterfrågad aktör inom järnvägsunderhåll.

Uday Kumar, föreståndare för Järnvägstekniskt centrum, berättar om uppdrag för Kinesiska CRRC Sifang, där höghastighetståg övervakas och i Indien, där en ny generation tågfordon håller på att tas fram.

Kompetensen hos de ungefär 40 forskare som arbetar under Järnvägstekniskt centrum efterfrågas i många länder. Det täta samarbetet med gruvbolaget LKAB och partnerskapet med huvudfinansiären Trafikverket gör att man har en unik möjlighet att göra mätningar och samla data från en verklig järnväg, i drift istället för en artificiell testmiljö.

Peter Söderholm – adjungerad professor vid LTU men som huvudsakligen arbetar vid Trafikverket – ser utmaningar på hemmaplan, med en järnväg vars punktlighet lämnar en del att önska.

– Vi går mer och mer mot att alla inblandade aktörer är intresserade av att öka järnvägens konkurrenskraft. Digitaliseringen gör att vi kan samordna effektivitetsåtgärderna mot ett gemensamt mål, säger han.