Bra år för jaktfalkarna

1:39 min

Det har gått relativt bra för våra jaktfalkar i år. Jämfört med förra året har antalet lyckade häckningar fördubblats.

– Vi hade inte så stora förhoppningar men vi har en svag uppgång. I år har vi hittat 13 lyckade häckningar med 39 ungar, säger Berth-Ove Lindström, som jobbar med rovfåglar på Norrbottens ornitologiska förening.

Årets resultat är dubbelt så bra som förra sommarens sju häckningar med arton ungar.

Den här sommaren har även varit gynnsam för skogsfågel och ripa. Även smågnagarna verkar ha gått framåt – och det borgar för nya häckningsframgångar för jaktfalkarna kommande år. 

– Ja, framför allt smågnagarna som är motorn i hela ekosystemet både i skogslandet och vår fjällvärld, säger Berth-Ove Lindström.

Jaktfalken är vår största falk och häckar i fjällkedjans klippbranter. I dag skattas antalet reproducerande jaktfalkar till mellan 200 och 300 individer och klassas som sårbar av Artdatabanken.