Svenska Akademien: Vill förtydliga ledamöternas ”lojalitetsplikt”

2:06 min

Svenska Akademien hade i går kväll sin första sammankomst efter vårens konflikter. Vid mötet antog akademien en ny så kallad stadgekommentar, som innebär en ny tolkning av akademiens stadgar.

Det handlar alltså inte om en ändring av Svenska Akademiens stadgar utan bara en ny tolkning. Ändringar av stadgarna kan endast göras av kungen.

I ett pressmeddelande som Svenska Akademien publicerade i morse skrev man att några viktiga delar varit att förtydliga ledamöternas lojalitetsplikt och tydliga riktlinjer för hur ärenden om uteslutning ur akademien ska hanteras, dessutom kompletterades en tidigare antagen vägledning kring jävsbedömning.

Rättshistorikern Martin Sunnqvist säger att det är svårt att bedöma vad nytolkningen innebär eftersom den nya stadgekommentaren inte offentliggjorts. Men han tror att det kan handla om både förtydliganden och eventuellt ny sätt att tillämpa stadgarna.

Svenska Akademien skriver att den nya tolkningen är ett steg i att återskapa förtroendet och legitimiteten i Nobelprisarbetet, som fick sig en törn efter konflikterna som uppstod i Svenska Akademien efter att 18 kvinnor vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp från en man som haft nära band till akademien i en artikel i Dagens Nyheter.

Martin Sunnqvist tror säger att han tror att om det förtroendet ska återupprättas är det också viktigt att den nya stagdekommentaren offentliggörs.