Statsvetaren: Stefan Löfven bryter inte mot grundlagen

0:59 min

Professorn i statsvetenskap Tommy Möller tillbakavisar nu Moderaternas påstående om att statsminister Stefan Löfven inte följer grundlagen när han inte avgår från sin post.

Moderaternas krav är är en hårdragen tolkning av grundlagen, säger Tommy Möller och han tycker inte att statsminister Stefan Löfven bryter mot grundlagen.

– Det tycker jag inte att han gör. Vad grundlagen stipulerar det är ju att statsministern för den händelse han väljer att inte avgå frivilligt ställs inför en obligatorisk omröstning om hans förtroende i Riksdagen när Riksdagen väl samlas. Det är vad grundlagen stipulerar.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer hävdade tidigare i dag att statsminister Stefan Löfven inte följer grundlagen eftersom det står i förarbetena till lagen att en regering som lidit nederlag i valet och inte har tillräckligt stöd i riksdagen bör avgå.

Men Tommy Möller gör en annan tolkning.

– Det finns ju en formulering om detta i förarbetena, att vid ett osäkert parlamentariskt läge, så bör man inte utesluta möjligheten att statsministern själv väljer att avgå, men det är inte ett grundlagsbrott att sitta kvar.

Kan man säga att Moderaternas krav är felaktigt?

– Ja, det är en hårdragen tolkning.