Ingen högskolesammanslagning nu

Det blir ingen sammanslagning av Mälardalens Högskola och Örebro Universitet, i alla fall inte nu. De flesta av de instanser som fått uttala sig om en eventuell sammanslagning har varit emot den och alltför många frågor anses vara obesvarade. Därför skjuts frågan om en sammanslagning på framtiden. Närmast satsar de två lärosätena istället på 30 miljoner på ett utökat samarbete.