Kalmar län

Förslaget: Skjut 3 000 gråsälar varje år

2:10 min

Utökad säljakt är på gång i Sverige, vilket enligt forskare kan gynna fiskbestånden i Östersjön.

På 1980-talet fanns bara ett par tusen sälar kvar i hela Östersjön. Nu finns det uppemot 50 000 och sälarna ökar med fem procent varje år.

Torskforskare Sture Hansson, professor emeritus vid Stockholms universitet, menar att en utökad jakt på säl skulle gynna både fiskarna och fisket rejält.

– Bara för att behålla beståndet av säl, gråsäl på samma nivå skulle vi behöva skjuta 2 500 till 3 000 sälar varje år i Östersjön.

Ända sedan år 2000 har fiskare som får sin fångst eller redskap förstörda av säl kunnat ansöka om skyddsjakt hos Naturvårdsverket . År 2018 fick 680 gråsälar skjutas.

Just nu är ett förslag om att utöka skyddsjakten ute på remiss. Det handlar om att även tillåta skyddsjakt i den ekonomiska zonen längre ut i Östersjön som egentligen inte är svenskt territorium.

Dessutom kom Naturvårdsverket år 2013 fram till att en mer allmän licensjakt skulle passa i Östersjön och att den skulle kunna fungera som livcensjakten på varg gör idag – att ett visst antal för skjutas i ett visst område varje år.

Frågan bereds fortfarande hos näringsdepartementet.

På grund av miljögifter som PCB och DDT, som bland annat gjorde sälarna sterila, var sälen utrotningshotad på 80-talet.

Jämför med älgjakten

Idag anses bestånden livskraftiga och det finns mellan 30 000 och 50 000 sälar totalt i Östersjön enligt Naturhistoriska riksmuseet som sköter räkningen.

Torskforskare Sture Hansson har nyligen kommit fram till att säl och skarv nu äter minst lika mycket fisk som fiskarna tar upp och att det påverkar de ofta sviktande fiskebestånden i Östersjön.

Han menar att jakten bör gå över från att bara se till att skydda fisket till att minska själva sälbeståndet:

– Det handlar inte om utrotning, på samma sätt som vi inte utrotar älgen när vi jagar den, så ska vi inte utrota sälen, säger Sture Hansson.