Digital bokförsäljning ökar

0:35 min

Det går fortsatt bra för den digitala bokförsäljningen, det visar sig i statistik över bokförsäljningen under det första halvåret i år. Bakom statistiken står Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Under det första halvåret i år ökade bokförsäljningen i Sverige med 6,2 procent i kronor räknat. Förklaringen till uppgången är att försäljningen har ökat starkt i digitala abonnemangstjänster och i internetbokhandeln.

För den fysiska bokhandeln går det inte lika bra. Där minskade försäljningen med 5,2 procent och i dagligvaruhandeln dök bokförsäljningen med 5,8 procent.

– Allt större andel av bokförsäljningen sker digitalt. Nu är knappt fyra av tio böcker som konsumeras i Sverige sålda i digitala abonnemang, säger rapportförfattaren Erik Winberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, i ett pressmeddelande.