EU röstar ja till ny upphovsrättslag

2:47 min

Båda de kontroversiella delarna i EU:s upphovsrättslagstiftning fick i dag grönt ljus i EU-parlamentet. Kritiker kallar det för ”uppladdningsfilter” och ”länkskatt”.

I dag röstade EU-parlamentet för de båda kritiserade delarna i unionens nya upphovsrättsreglering.

Dessutom gick ett förslag som ska skärpa upphovsrätten för sportevenemang igenom, som hindrar att till exempel filma med mobilen under en fotbollsmatch. 

Syftet med den nya upphovsrättsregleringen är att anpassa den till den moderna digitala världen. Men särskilt två delar av förslaget väckte tidigare i somras en hetsig debatt. 

Det är de så kallade artikel 11 och 13, vars syfte är att ge de som har upphovsrätt på material större muskler i förhandlingarna med bolag som Facebook, Google och Twitter om att få ersättning när material sprids. 

Genom att flytta ansvaret från användarna som laddar upp material på sociala medier till sajten där det visas ska de som har upphovsrätt på till exempel musik, film och nyheter få nya möjligheter att kräva ersättning för att materialet delas. 

Tanken är att organisationer som företräder upphovsmännen ska skriva avtal med de sociala medierna som tillåter att materialet fortsätter att spridas, men mot en avgift.

Men kritiken har varit hård. För att det här ska fungera i praktiken måste sajterna införa automatiska system som känner igen materialet och gör åtminstone en första bedömning av om upphovsrättsinnehavaren har motsatt sig att det sprids eller har särskilda krav. Men just att det här måste ske på förhand har i debatten gjort att det kallas för ett "internetfilter" och det jämförs med förhandscensur. 

Den andra delen handlar om att när till exempel Google länkar till nyhetsartiklar så visas en liten förhandsvisning av artikeln hos Google. Det här vill tidningsutgivare ha möjlighet att kräva en avgift för. Förslaget har av kritikerna döpts till en "länkskatt", men det handlar alltså inte om att alla länkar på nätet blir avgiftsbelagda. 

Exakt vilken effekt det får är dock något oklart. När Tyskland och Spanien införde liknande regler riktade mot Google valde företaget att stänga ner sin nyhetstjänst där. I Tyskland gav då tidningarna företaget en gratislicens att använda materialet men i Spanien förlorade nättidningarna en märkbar del av sina besök. Det är dock inte säkert att Google skulle göra samma sak i hela EU. 

Ett färdigt förslag röstades igenom av EU:s juridiska utskott men det fick nej i EU-parlamentet i början av juli. Efter det lyckades man inte komma överens om ett färdigt kompromissförslag till dagens omröstning, istället röstade parlamentet på alla förslag individuellt.

Några mindre tillägg gjordes i både artikel 11 och 13, som att småföretag undantas från kravet att filtrera material innan det sprids. 

Nu kommer hela förslaget gå vidare till förhandling med medlemsstaterna.