Ny klass av antibiotika på gång

1:45 min

Forskare i USA har utvecklat en ny klass av antibiotika. Det är inte ett färdigt läkemedel än, men en ny substans som kan döda bakterier.

Den nya substansen verkar speciellt mot sådana bakterier som framkallar många vanliga sjukdomar och allt oftare blir resistenta mot existerande antibiotika.

Joakim Larsson vid Göteborgs universitet är professor och föreståndare för centrum för antibiotikaresistensforskning.

– Det finns en överhängande risk att det inte finns några antibiotika att ta till för väldigt många vanliga infektioner inom en snar framtid. Det är redan en realitet i vissa delar av världen.

Det finns många olika former av bakterier som orsakar sjukdomar och de kan förändra sig med tiden så att antibiotika inte lyckas döda dem längre.

En grupp, så kallade gram-negativa bakterier, är särskilt svår att komma åt. De har en dubbel cellvägg där bara få botemedel kan tränga genom. Under flera decennier har man inte hittat nya antibiotika som kan det.

Men nu har forskare jobbat med en substans som redan används mot andra typer av bakterier. Forskarna har förändrat substansens molekyler och nu fungerar den även på bakterier med dubbel cellvägg.

Det har ännu bara testats i labb, på cellnivå och med möss, men resultaten är tydliga och mycket lovande, tycker Joakim Larsson.

– Den visar så pass bra resultat som man i stort sätt överhuvudtaget kan hoppas på innan man går in på studier på människor.

Nästa steg i forskningen blir nu långtidsstudier med djur för att testa möjliga biverkningar och sedan, om det går bra, även studier på människor – men det kommer att dröja.

Referens: Peter A. Smith et al. Optimized arylomycins are a new class of Gram-negative antibiotics. Nature 12 september 2018. DOI: 10.1038/s41586-018-0483-6