Idag stängs parkering i Sundsvall för att ge plats för hotell

1:43 min

Parkeringen på Norrmalm i centrala Sundsvall stänger idag, för att ge plats för det hotell som Petter Stordalens hotellkedja ska bygga med sex våningar och 270 rum.

Idag börjar saneringsarbetet av marken där hotellet ska byggas, berättar Sven-Åke Westman, miljöhandläggare och projektledare, vid Sundsvalls kommun.

– Vi kommer att förbereda för en exploatering och sanera den skitiga jorden som finns här. Det finns föroreningar kvar sedan tidigare, säger han.

Vad innebär det för de som brukar parkera här?

– Parkeringsplatsen kommer att försvinna, så vi hänvisar till parkeringshusen runt omkring, p-husen Balder och City, säger Sven-Åke Westman. 

Förutom att det försvinner 186 parkeringsplatser, så kommer även gång- och cykeltrafikanter längs Norrmalmsgatan att påverkas. Hotellet kommer att bli större än själva parkeringsytan och därför kommer gatan behöva smalnas av och gång- och cykelvägen att flyttas.

– Vi kommer att flytta ut gång- och cykelvägen 1-2 meter, säger Sven-Åke Westman.