Kvinnorna styr Mälardalens högskola

Mälardalens Högskola går emot strömmen.

Där är nämligen kvinnorna i majoritet i styrelsen.

De flesta av landets högskolor och universitet styrs annars av män.

Det skriver ST-tidningen i en granskning.

Med elva kvinnor i en styrelse på totalt 16 personer - alltså en klar majoritet - är Mälardalens högskola det lärosäte i Sverige som har störst andel kvinnor i ledningen.

Alla landets högskolor är med i ett projekt som ska öka antalet kvinnor på ledande poster.