TBC-testerna fortsätter i Bromma

Sammanlagt 141 barn har nu testats för TBC efter TBC-utbrottet vid en förskola i Bromma i västra Stockholm i augusti. Av dem har nu 35 bedömts som sannolikt smittade. Men under oktober kommer flera av de testade barnen som inte haft TBC att för göra uppföljande tester.

När det gäller vuxna har 26 personer bedömts som sannlikt smittade. Samtliga kommer att tillfriskna utan bestående men, enligt landstingets smittskyddsenhet.

Sedan tidigare har landstinget konstaterat att tbc-smittan i Bromma kommer från en bakteriestam som upptäcktes i Stockholmstrakten redan 1996.