Möjlig öppning för grödor med ny genteknik i EU

Efter ett EU-möte visar det sig att dörren kanske inte är helt stängd för jordbruksgrödor som tagits fram med nya genförändringstekniker.

EU-domstolen beslutade i somras att grödor som skapats med nya genförändringstekniker som Crispr/cas9 ska klassas som genmodifierade organismer, GMO.

Men svenska forskare har protesterat eftersom sådana här förändringar också kan uppstå spontant i naturen och därför inte borde klassas som GMO.

Vid ett möte mellan EU-kommissionen och medlemsländerna i veckan återupprepade EU-kommissionen att Crispr/cas9-grödor ska anses vara GMO. Men kanske står dörren ändå lite på glänt för den nya tekniken.

Enligt det svenska Jordbruksverket vill EU-kommissionen diskutera vidare och inhämta mer kunskap om konsekvenser av domen och hur den ska tolkas.